Čelični grit (G)

Čelični grit (G) abrazivi oznake GH imaju čvrstoću min 60 Hrc. Preporučuju se isključivo za peskarenje sa komprimiranim vazduhom. Zbog izvanredne abrazivnosti omogućuju postizanje optimalnih profila hrapavosti, što je osnova za kvalitetnu površinsku zaštitu. GH abrazivi se izuzetno upotrebljavaju u turbinskim strojevima za peskarenje – peskarenje valjaka. Svojstva: GH abrazivi u procesu peskarenja zadržavaju svoj prvobitni oblik oštrih ivica.

Čelični grit (G) abrazivi oznake GM imaju čvrstoću 52 – 56 HRc. Preporučujemo ih za pripremu površina sa visokim zahtevima u pogledu čištoće i profila hrapavosti (emajliranje, metalizacija…). Svojstva: GM abrazivi u procesu peskarenja gube oblik oštrih ivica.

Čelični grit (G) abrazivi oznake GN imaju čvrstoću 48 – 52 HRc. Preporučujemo ih za primenu u pripremi (čišćenju) površina pre bojdisanja, uklanjanja strugotina, uklanjanja livarskog peska… Svojstva: GN abrazivi u procesu peskarenja postaju okrugli.