Kvarcni livački pesak

Kvarcni livački pesak ima osnovnu primenu u livačkoj industriji. Takođe, postoji više tipova koji se razlikuju po granulometrijskom sastavu pa se prema tome koriste za kalupe ili jezgra.

Prerađivački kapaciteti podrazumevaju dobijanje kvarcnih livačkih peskova srednje veličine zrna od 0.11 mm do 0.35 mm po želji kupca, u garantovanom granulometrijskom i hemijskom sastavu.

U tabeli su dati parametri kvaliteta 4 standardna tipa kvarcnih livačkih peskova koje imamo da Vam ponudimo.

Kvarcni livački pesak