Natrijum silikat (vodeno staklo)

Natrijum silikat, čvrst poznat kao čvrsto natrijumovo vodeno staklo u obliku je lomljenih komada dobijenih topljenjem odgovarajućeg molskog odnosa kvarcnog peska i natrijum karbonata u kadnoj peći. Primenjuje se za izradu tečnog natrijum silikata.

Granulacija stakla do 90mm sa većinom komada od 50-60mm. Isporučuje se u rinfuzi, u obliku čvrstih pločastih komada veličine do 10cm ili u džambo vrećama. U originalnoj ambalaži u pokrivenim skladištima.