Ostali proizvodi

Čelična sačma (čelični granulat) (S)

Čelična sačma je idealna za grubo čišćenje metalnih površina, izlivenih delova, matiranje gde ostavlja čiste i sjajne površine.

Detalji…

NARUČIVANJE: Čelična sačma (S)

Čelični grit (G)

Čelični grit (G) preporučuje se za peskarenje sa kompresovanim vazduhom za postizanje optimalnih profila hrapavosti.

Detalji…

NARUČIVANJE: Čelični grit (G)

Kvarcni livački pesak

Kvarcni livački pesak ima osnovnu primenu u livačkoj industriji. Postoji više tipova koji se razlikuju po granulometrijskom sastavu.

Detalji…

NARUČIVANJE: Kvarcni staklarski pesak

Kvarcni staklarski pesak

Kvarcni staklarski pesak je osnovna sirovina za dobijanje stakla. Postoji više tipova koji se razvrstavaju po sadržaju oksida gvožđa.

Detalji…

NARUČIVANJE: Kvarcni staklarski pesak

Brusne ploče

Brusne ploče za metal za brušenje pod uglom od 20° do 35°. Tanke armirane ploče za rezanje čelik / inox. Rezanje na stabilnim brusnim mašinama.

Detalji…

NARUČIVANJE: Kvarcni livački pesak

Natrijum silikat (vodeno staklo)

Natrijum silikat, čvrst poznat kao čvrsto natrijumovo vodeno staklo u obliku je lomljenih komada, za izradu tečnog natrijum silikata.

Detalji…

NARUČIVANJE: Natrijum silikat (vodeno staklo)

Silikatno vezivo

Silikatno vezivo je vezivo na bazi vodenog stakla sa sredstvom za raspadanje, namenjeno izradi jezgara i kalupa silikatnim CO2 postupkom.

Detalji…

NARUČIVANJE: Silikatno vezivo

Bentonit za livarstvo

Bentonit visokog kvaliteta za upotrebu u livarstvu. Koristi se kao vezivo za pripremu peščanih kalupa za livenje sivog i nodularnog liva, čelika, itd.

Detalji…

NARUČIVANJE: Bentonit za livarstvo