Silikatno vezivo

Silikatno vezivo je vezivo na bazi vodenog stakla sa sredstvom za raspadanje, namenjeno izradi jezgara i kalupa silikatnim CO2 postupkom.

Karakteristike Vrednosti
Gustina

1,526-1,576 gr/cm3

Be

od 50-53

Viskozitet

od 1100-1600mPas

Molski odnos % SiO2/Na2O

2,40-2,50

Dodati vezivo u količini 4-7% u odnosu na suv pesak i nakon umešavanja produvati sa CO2. Silikatno vezivo skladišti se u suvim prostorijama na temperaturama  od 5- 25 °C. Sudovi moraju biti uvek zatvoreni. Ukoliko se ipak zaledi vezivo se vraća u normalno stanje blagim zagrevanjem uz mešanje. Pri radu preduzeti mere opreza predviđene za rad sa jakim alkalijama. Pakuje se u kontejnere, burad, autocisterne.

U ponudi su i  modifikovana  silikatna veziva   sa raspadačem  FK 4,7,12,20. Njih odlikuje visoka vrednost čvrstoće i raspadanja (istresanja). Upotrebljavaju se za izradu malih i većih dimenzija, jednostavnih i složenih konfiguracija i za izradu kalupnih mešavina za sve poznate vrste livenja. Kod komplikovanih delova sivog i čeličnog liva postižu se dobri rezultati, jer poseduje vrlo dobre osobine istresanja. Dodatni aditivi za poboljšanje  istresanja  nisu potrebni.